ترکیه

ترکیه

خرید سیم کارت در ترکیه

سیم کارت در استانبول گران است اگر مایل به گرفتن سیم کارت هستید باید بدانید که ترکیه ٣ اپراتور دارد

ادامه مطلب