ترکیه

ترکیه

کاهش هزینه های سفر به استانبول با استانبول کارت

کاهش هزینه های سفر به استانبول با استانبول کارت هزینه خرید یک کارت ۶لیر است البته این مبلغ را فقط برای تهیه ی کارت پرداخت میکنید و برای شارژ باید مبلغی را در کارت بریزید. بدون استفاده از استانبول کارت اگر بخواهید با ژتون سفر درون شهری انجام دهید به هر مقصدی، ۵لیر قیمت هر ژتون است. این ژتون ها تک سفره هستند و نمی‌توانید دو بار برای رفت و برگشت از آنها استفاده کنید.

ادامه مطلب