ژاپن

آسیا

سفر به سریلانکا

 سری لانکا، جزیره ی ادویه و مزارع چای سری لانکا محل تلاقی چند فرهنگ غنی ست که در میانشان میراث هند جنوبی و بودائیسم به راحتی قابل تشخیص است. مردمش در آشپزی و بازی کریکت متبحرند و دانش عمیقی درباره ی پزشکی کل نگر دارند. این التقاط فرهنگی در معماری آنها نیز قابل مشاهده است، مثلا در معماری معبد گانگارامایا در کلمبو، بزرگ ترین شهر این جزیره ی استوایی.

ادامه مطلب