سوئیس ترکیه

0 دیدگاه

توضیحات

ﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ 
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﺗﺮﮐﯿﻪ 
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه .
 • مقاصد:
  Lausanne
  استانبول
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  پگاسوس
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

ﺲ از ورود ﺑﻪ ژﻧـﻮ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﻟوزان ﺟﻬﺖ ﺗﺣوﯾل اﺗﺎﻗﻬﺎ اﻗﺎﻣ ت در ﻫﺘﻞ ﻣﻮوﻧﭙﯿﮏ در ﻟوزان اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان.

روز دوم

گشﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﻬﺮى و ﺑﺎزدﯾد ازﻣﻮزه اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﺷﻬﺮ ﻟﻮ زان ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان

روز سوم

  ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﮐوﭼﮏ و زﯾﺑﺎى ﻣﻮﻧﺘرو ﺳﭙﺲ ﺣرﮐت ﺑﻃﺮف روﺳﺗﺎى ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﮔرﯾـﻮر و ﺑﺎزدﯾ د از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻼت ﺳﺎزى ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻟﻮزان اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان.

روز چهارم

 وﻗﺖ آزاد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان.

روز پنجم

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎ ه ﺑﺮاى ﭘﺮواز ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﮔﺎﻻﺗـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ام ﮔﺎﻟﺮي اﻗﺎﻣﺖ در اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل

روز ششم

 ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ، ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد اﻗﺎﻣﺖ در اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل.

روز هفتم

 وﻗﺖ آزاد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ.

روز هشتم

  ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﯾﺮان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۱/۳ ۱۴۰۱/۱/۱۰
پگاسوس
از
1,080
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###پگاسوستهرانزوریخ23:5215:52
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,080 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

سوئیس ترکیه

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  Lausanne
  استانبول
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  پگاسوس
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00