سوئیس اسپانیا

0 دیدگاه

توضیحات

اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﻧﺘﻘﺎل از ﻟﻮزان ﺑﻪ ﺑﺎرﺳـﻠﻮن ﺑﺎ ﭘﺮواز 20 ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
 • مقاصد:
  Lausanne
  بارسلونا
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  6 شب و 7 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

  ورود ﺑﻪ ژﻧﻮ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان و ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎرهي ﻣﻮوﻧﭙﯿﮏ، اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان.

روز دوم

 ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻟﻮزان، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﻮزه اﻟﻤﭙﯿﮏ ) اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان(.  

روز سوم

 ﺑﺎزدﯾﺪ از روﺳﺘﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﻮر و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻼت ﺳﺎزي و ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﻣ ﻮﻧﺘﺮ و ،اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان.

روز چهارم

 ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4ﺳﺘﺎره ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﮔﺮﻧﺪ وﯾﺎ

اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن.

روز پنجم

 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﮔﺮدا ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ، ﭘﺎرك ﻣﺸﻬﻮر ﮔﻮﺋﻞ )ﮔﺎﺋﻮدي ،( ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﺮوف راﻣـﻼ، ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد. اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن

روز ششم

 وﻗﺖ آزاد در ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ .اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن

روز هفتم

 ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎ ه ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۱/۷ ۱۴۰۱/۱/۱۳
ترکیش ایرلاینز
از
1,340
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانزوریخ01:2117:21
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,340 یورو + بلیط
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱/۶
ترکیش ایرلاینز
از
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانزوریخ01:1517:15
سه تخته
1,340 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

سوئیس اسپانیا

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  Lausanne
  بارسلونا
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  6 شب و 7 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00