فرانسه ترکیه

0 دیدگاه

توضیحات

ﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ 
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ 
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه .

 • مقاصد:
  پاریس
  استانبول
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  پگاسوس
 • مدت اقامت:
  8 شب و 9 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره اوﺗﻮي، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ .

روز دوم

  ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﺘﺮدام ، ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺮوزي ، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ .

روز سوم

 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و ﮔﺸﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﺘﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﻠﺐ ﻣﻘﺪس ، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز چهارم

وﻗﺖ آزاد و ﺧﺮﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰﻟﯿز. اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز پنجم

 وﻗﺖ آزاد. اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ  

روز ششم

تحﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎ ه ﺑﺮاى ﭘﺮواز ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﮔﺎﻻﺗـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ام ﮔﺎﻟﺮي اﻗﺎﻣﺖ در اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل

روز هفتم

  ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ و ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد، اﻗﺎﻣﺖ در اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل.

روز هشتم

گشت آزاد

روز نهم

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﯾﺮان.

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۱/۴ ۱۴۰۱/۱/۱۳
پگاسوس
از
1,280
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###پگاسوستهرانپاریس22:5615:56
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,280 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

فرانسه ترکیه

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  پاریس
  استانبول
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  پگاسوس
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  8 شب و 9 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00