فرانسه

0 دیدگاه

توضیحات

ﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ 

راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان

ﺗﺮﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ

ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ 

اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه

 • مقصد:
  پاریس
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  پگاسوس
 • مدت اقامت:
  6 شب و 7 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﮐﺮون ﭘﻼزا.

روز دوم

  ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﺘﺮدام ،ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺮوزي.

روز سوم

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و ﮔﺸﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﺘﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﻠﺐ ﻣﻘﺪس .

روز چهارم

وقت آزاد و ﺧﺮﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰﻟﯿزه.

روز پنجم

وﻗﺖ آزاد

روز ششم

وﻗﺖ آزاد

روز هفتم

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎ ه ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۱/۷ ۱۴۰۱/۱/۱۳
پگاسوس
از
1,080
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###پگاسوستهرانپاریس19:3914:39
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,080 یورو + بلیط
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱/۶
پگاسوس
از
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###پگاسوستهرانپاریس19:3914:39
سه تخته
1,080 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

فرانسه

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقصد:
  پاریس
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  پگاسوس
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  6 شب و 7 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00