فرانسه هلند

0 دیدگاه

توضیحات

ﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ 
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ آﻣﺴﺘﺮدام ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس
 • مقاصد:
  پاریس
  آمستردام
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4ﺳﺘﺎرهي اوﺗﻮي، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز دوم

ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿـﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ، ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﺘﺮدام ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﺘﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﻠﺐ ﻣﻘﺪس، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز سوم

ﮔﺸﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و ﺧﺮﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰﻟﯿزه، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ .

روز چهارم

ﻗﺖ آزاد و اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ .

روز پنجم

ﻢ : ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ وﺳﺖ ﮐﻮرد آرت آﻣﺴﺘﺮدام، اﻗﺎﻣﺖ در آﻣﺴﺘﺮدام

روز ششم

  ﺑ ﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﻣﯿﺪان دام، ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي اودﮐﺮك و و ﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻮ در ﺗﻮي ﺷﻬﺮ ، اﻗﺎﻣﺖ در آﻣﺴﺘﺮ دام

روز هفتم

ﻢ : ﮔﺸﺖ در ﺣﻮﻣﻪ زﯾﺒﺎي ﺷﻬﺮ آﻣﺴﺘﺮدام و ﺑﺎزدﯾﺪ از وﻟﻨﺪام و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ، ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و آﺳﯿﺎب ﻫﺎي ﺑﺎدي ، اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در آﻣﺴﺘﺮدام.

روز هشتم

: ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮ اى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان .

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱/۶
ترکیش ایرلاینز
از
1,380
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانپاریس23:4814:48
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,380 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

فرانسه هلند

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  پاریس
  آمستردام
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00