فرانسه

آسیا

راهنمای سفر به مالدیو

 توصیف مالدیو در قالب کلمات بسیار سخت است. داشتم به این فکر می‌کردم که چطور این کشور را برای شما توصیف کنم. شاید اگر می خواستم کشوری در اروپا مثلا هلند را توصیف کنم کارم بسیار آسان‌تر بود. نهایتا از عباراتی مثل بسیار زیبا یا کم‌نظیر استفاده می کردم. چیزهایی از این کشور دیدم که به جرات نمی توان در قالب چند سطر بیان کرد. مالدیو را باید سفر کنی و حسش کنی! همین! انگار خداوند قصد داشته تا گوشه‌ای کوچک از بهشت خود را بر روی زمین داشته باشد.

ادامه مطلب